onsdag 1 februari 2012

Individuell lönesättning-arbetsgivarens marknad

Om löneverktyget används som det ska, är det tänkt att det ska leda till kvalitetshöjning. Det borde innebära att lönekostnaden ska öka för arbetsgivaren(del av budget alltså, inte i kronor då även en piggelin blir dyrare över tid). Om lönekostnaden inte ökar har arbetsledningen misslyckats att motivera och målstyra arbetstagarna till bättre resultat(!). Det är knappast så att arbetstagarna besitter en kollektiv oförmåga till kvalitetshöjning, det måste brista på någon annan nivå. Kanske är verktyget oförmöget att verka kvalitetshöjande, eller det mer troliga användarna(arbetsgivarna) saknar erforderlig kompetens att använda det.

Har blivit citerad på en kamrats blogg vilket är trevligt. Han tar upp lönesystemets avigsidor för kollektivet, ovan försöker jag sätta lyktan på en annan aspekt.
Frågan blir i min aspekt om lönekostnaden har ökat över tid för kommunen, eller är den en lika stor del som för 10 år sedan? Kanske har den t.o.m. minskat!
Jag har ställt frågan till SCB vi får se om jag får ngt användbart svar, tycker nog att det kan vara intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar