torsdag 23 februari 2012

Replik på Mats Edmans krönika i Dagens Samhälle: Lärarnas lönekrav kostar 39 miljarder.

Det är klart att Mats Edman vill provocera i sin krönika, men han tar några genvägar och landar följaktligen ganska fel. Det första man kan konstatera är att han intresserar sig bara för den sortens kvalitet som de gör som benämner sig VD:ar, nämligen den ekonomiska. Efter att ha genomlevt en yrkeskarriär som till stor del legat under kommunaliseringens och friskolereformens årtionden vill jag nog påstå att ekonomistyrning har väldigt lite med kunskapskvalitet att göra. Vidare påstår han att Kunskapsskolan är effektivare baserat på betygssnitt(meritvärde) utan att problematisera validiteten i satta betyg. Som ni ser är grunden för resonemanget ganska svajigt.

Ett problem Mats Edman stöter på när han presenterar lärartätheten vid kommunal skola respektive Kunskapsskolan är att det borde innebära att lärarlönen är så mycket högre för lärare inom Kunskapsskolan. Så är nu inte fallet snarare är lönekostnaden för friskolor om inte likvärdigt så lägre än i kommunal skola, vilket förmodligen kan förklaras av den höga andelen outbildade lärare inom friskolan. Det leder oss osökt tillbaka till den ovan diskuterade betygsvaliditeten. Kan man säga att en skola presterar bättre resultat grundat på betygssnitt(meritvärde) om samma skola har färre utbildade lärare som satt dessa betyg? Är det kunskaps- eller ekonomisk kvalitet?

Att det skulle kosta 39 mdkr att höja lärares lön med 10 000 skr är något även Ingela Gardner Sundström brukar anföra som ett hinder. Själva kostnaden har jag inget att anföra emot, däremot att det skulle vara ett hinder. För det första säger inte LR att det ska ske vid en löneöversyn, vilket kostnadsförslaget antyder, utan att det är ett mål som ska påbörjas vid denna löneöversyn(2012). För det andra för att sätta 39 mdkr i perspektiv vill jag presentera lite siffror från SKLs redovisade resultat för Sveriges samlade kommuner 2006-2010(2011 har inte kommit ut ännu):

1. Resultaträkning för kommuner 2006–2010, miljarder kronor

1. Profit and loss statement for municipalities 2006–2010, SEK billions


2006

2007

2008

2009

2010

Verksamhetens intäkter

104,2

105

107,4

110,1

113,7

Verksamhetens kostnader

-433,2

-454,8

-476,6

-486,8

-505,4

Avskrivningar

-14,3

-14,5

-15,2

-15,7

-16,5

Verksamhetens nettokostnader

-343,3

-364,3

-384,4

-392,4

-408,2

Kommunalskatteintäkter

302,4

314,9

330,6

336,3

342,5

Utjämningssystemen o generella statliga bidrag

50,4

55,7

58,2

61,5

76,2

Finansiella intäkter

10,6

12,4

13,6

12,1

10,1

Finansiella kostnader

-6,7

-8,6

-11

-6,9

-6

Resultat före extraordinära poster

13,4

10,1

7

10,6

14,6

Extraordinära intäkter

9,3

13,9

1,1

0,1

1,2

Extraordinära kostnader

-3,3

-2

-1,9

i.u.

-1,5Årets resultat

19,4

22

6,2

10,7

14,3


Tabellen är hämtad från
SCBs rapport, "Kommunernas och landstingens resultat 2010". Noterbart är att dessa siffror inte berör landstingens resultat utan enbart kommunernas.
Det tabellen visar är att Sveriges kommuner gör ett resultat i tiotals miljardklassen varje år, detta är efter alla utgifter såsom kostnader för ersättning till friskolor, betalning av pensionsskulder osv.. Det innebär att varje utbildningsförvaltning borde de åren haft x miljoner större utrymme, exempelvis hade 2010 års resultat inneburit att varje kommun i Sverige skulle fått ett tillskott på 49 mnkr. Då är inte friskolornas vinster prospekterade, de presterar också goda resultat som bekant. Att då hävda, likt LR, att det finns utrymme att höja lärarlönerna avsevärt(om än inte med 10 000 skr i brådrasket) utan att sänka kvaliteten eller antalet utbildade/kompetenta lärare är inte att "stå på stationen och vinka av tåget" snarare tvärtom.

/LRradicals

3 kommentarer:

 1. Jag hade missat den där artikeln, ska läsa den. Jag blir väldigt trött på att Kunskapsskolan lyfts som exempel. Konceptet att man samlar enbart studiemotiverade, självgående elever och låter dem göra en stor del av jobbet själva är självklart till gagn för den huvudmannen. För landet är det enbart till skada.

  SvaraRadera
 2. Dessutom är Kunskapsskolans resultat diskutabla, de elever vi får från Kunskapsskolans grundskola har inte sällan väldiga luckor i sina kunskaper. De brukar vara väldigt duktiga på att arbeta fritt, men sämre på att prestera resultat.
  Nåväl, ingen empirisk studie kanske utan bara en glimt av en verklighet!

  SvaraRadera
 3. Att ifrågasätta resultaten från skolan ifråga är enligt min erfarenhet väl befogat. Man vet ju av erfarenhet, bevisligen, att obehöriga lärare har en tendens att sätta högre betyg och betygen bryr jag mig ärligt talat väldigt lite om.
  Däremot blir jag förbannad när jag varje år får elever som tamigfan inte fått någon utbildning att tala om, som har *enorma* kunskapsluckor (och ändå skyhöga betyg) trots god intelligens. Oavsett vilken skola eleverna kommer ifrån och till har de rätt till en ordentlig utbildning, precis som de har rätt till ordentlig sjukvård, och jag skäms för hur det har gått med det här landet, och jag är trött på att som yrkesutövande lärare stå där och skämmas för det, att vara den som får ta stryk för något som jag inte kan påverka ett j:a dugg eftersom samtliga partier står helt handfallna inför problemen de skapat.

  SvaraRadera