onsdag 7 december 2011

Tänk om man tecknat in stålarna!

Radicals har tidigare redogjort för kommunernas goda finanser, åtminstone för perioden 2006-10. Länk här.
Noteras bör är att dessa resultat är kommunernas resultat. Det är inte SKLs samlade resultat, landstingen står utanför dessa siffror.

Nåväl, konspiratorisk som man är så kan jag inte undgå att fundera varför tecknas inte dessa pengar in? Varför budgeteras för ett överskott i kommunal budget?

Om man roar sig med att fördela 2010 års resultat 14,3 mdkr per kommun, så får man 49 310 344,83 kr. Det innebär att varje kommun skulle ha kunnat tillföra sina utbildnings- och skolförvaltningar c:a 49,3 mkr budgetåret 2010.

Är det någon som tror att resultaten i skolan skulle ha förbättrats 2010 med en sådan fördelning av resurserna?

Om man sedan betänker att de positiva resultaten har minst pågått sedan 2006, så kan man ju bara tänka sig vilken skola vi skulle ha idag om man fördelade tillgångarna i stället för att budgetera för vinst!

3 kommentarer:

 1. Stoppa dokumentationseländet
  Som fackligt ombud för ca 800 medlemmar i LR i Örebro har jag under det senaste decenniet arbetat med hundratals olika fackliga ärenden, men det senaste året har ett särskilt problem kommit att överskugga alla andra, åtminstone i antal, och det är det allt större kravet på dokumentation. Efter att ha lyssnat på mängder av vittnesmål kring detta har jag en kort uppmaning till de som har ansvar för skolan i Örebro. Skrota dokumentationen i det så kallade PODB-systemet. Denna arbetsuppgift är på väg att växa lärarna i Örebro över huvudet och tränga undan lärarnas huvuduppdrag, att planera, genomföra och bedöma elevernas lärande. Istället tvingas de nu sitta timme ut och timme in och kryssa i vilka mål eleverna nått och vilka de inte nått.
  En kollega har räknat ut att en SO-lärare kommer att göra mer än 2 000 ställningstaganden per termin, och att det samlade dokumentet för en elev i årskurs nio kommer att omfatta ca. 50 sidor. Så här kan det exempelvis stå om en elev i årskurs sex: ”Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle”. Eller så här: ”Under det bildskapande arbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt”. Så där pågår det, sida upp och sida ner. För en klass med 30 elever skall läraren alltså skriva ut 1 500 sidor sådan text och skicka ut till vårdnadshavare inför utvecklingssamtal. Hur många föräldrar kommer att orka sätta sig in i materialet? Hur många är egentligen intresserade att få information på den detaljnivån? Hur många föräldrar som inte kan svenska kommer att få denna lunta i brevlådan? Vad skall de göra med den?
  LR uppmanar de ansvariga i Örebro kommun att ta sitt förnuft tillfånga och stoppa detta tidskrävande arbete och ersätta det med ett system som är hanterbart för lärarna och meningsfullt för elever och deras vårdnadshavare. Låt lärarna koncentrera sig på att arbeta med eleverna istället för att skriva om dem. Det är eleverna värda.

  SvaraRadera
 2. LR Radicals, intressanta siffror och intressant statistik i det föregående inlägget. Ett visst överskott bör en kommun hålla sig med för att stå rustad för sämre tider (minst 1,5% enligt SKL), men till överskott får förstås läggas alla möjliga stora investeringar i badhus, idrottsarenor och kulturhus.

  SvaraRadera
 3. Helena, om du menar de 70 mdkr som kommunerna gjort som "överskott" sedan 2006, så är det just överskott dvs. utanför budget. Kommunerna är ju rätts så enfaldiga om de inte budgeterat för de kostnader du nämner.
  Detta är outnyttjad resurs de respektive åren, vilket innebär att kommunsektorn skulle lätt kunna ha ökat budget med 14 mdkr varje år. Detta skulle kunna ha inneburit c:a 49 mnkr till varje kommuns utbildningskostnad. Utan att behöva ha minska på övrig budget!!!!

  SvaraRadera