onsdag 26 oktober 2011

Det går fortsatt bra för kommunerna!

Kommunerna fortsätter sitt segertåg, positivt resultat även 2010!
Tabellen nedan är hämtad från SCBs rapport, "Kommunernas och landstingens resultat 2010" sid 8.

1. Resultaträkning för kommuner 2006–2010, miljarder kronor
1. Profit and loss statement for municipalities 2006–2010, SEK billions

2006 2007 2008 2009 2010
Verksamhetens intäkter 104,2 105 107,4 110,1 113,7
Verksamhetens kostnader -433,2 -454,8 -476,6 -486,8 -505,4
Avskrivningar -14,3 -14,5 -15,2 -15,7 -16,5
Verksamhetens nettokostnader -343,3 -364,3 -384,4 -392,4 -408,2
Kommunalskatteintäkter 302,4 314,9 330,6 336,3 342,5
Utjämningssystemen o generella statliga bidrag 50,4 55,7 58,2 61,5 76,2
Finansiella intäkter 10,6 12,4 13,6 12,1 10,1
Finansiella kostnader -6,7 -8,6 -11 -6,9 -6
Resultat före extraordinära poster 13,4 10,1 7 10,6 14,6
Extraordinära intäkter 9,3 13,9 1,1 0,1 1,2
Extraordinära kostnader -3,3 -2 -1,9 i.u. -1,5


Årets resultat 19,4 22 6,2 10,7 14,3


Alltså återigen ett gott resultat i företaget Din Kommun AB. Under denna tid har jag varje gång jag frågat fått svaret att "- Nej det finns inga pengar för att höja lärares lönenivå så att det motsvarar utbildningsnivå". Varje år har dessutom den förvaltning jag pratat med haft sparkrav på sig, dvs. så slimmad budget så att man riskerar gå back på normal verksamhet. Samtidigt har alltså Sveriges samlade kommuner 70 mdkr i underutnyttjad resurs!

Måste också ta med ett citat från rapporten, om nu ngn sitter och håller med sin lokale kommunpamp om att just den kommunen har det speciellt svårt.

"För år 2010 redovisar cirka 95 procent av kommunerna positiva resultat före extraordinära poster. Det är en förbättring gentemot år 2009, då 91 procent av kommunerna hade ett överskott före extraordinära poster."

Nåväl, som vanligt i avtalsrörelsetider så varslar kommunerna som arbetsgivare att de aldrig har haft så dåliga förutsättningar som nu. Nu måste det sparas och det ska vi veta att den största utgiftsposten det är löner!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar