måndag 11 april 2011

Ordfrekvens i dokument

Läste Magnus Blixt blogg, där han skrev om att han hade wordle:at Lgr 11 och fått en rolig bild! Kolla här! Wordle.net är ett program som mäter hur frekvent ett ord är i ett dokument/text och viktar dem mot varandra. Man får då en bild av vilka ord som har högst frekvens, om man sedan fokuserar på värdeorden får man en relativt ovetenskaplig men rolig bild av vad en text säger!! Jag körde Förordningen(2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor. Det gav följande bild

Wordle: Förordningen om legitimation för lärare, fsk och lektorer

Värdeord i detta sammanhang får bli: Undervisa, examen, lärare, behörighet Klassiska LR uttryck i min mening!

lördag 9 april 2011

Manifeste l'éducation

Helt klart en twitter-utlöst aktion, som springer ur en diskussion under #merkateder med AnnaKaya.

Nåväl! Ska nedan beskriva en kunskapssyn á la LRr:

Manifeste l'éducation
 1. Alla och envar har rätt till en likvärdig utbildning!(Anna Kaya!)
  Likvärdig innebär att alla får den resurs de behöver för att nå så långt de kan, Inte nödvändigtvis att alla når lika långt!
 2. Kunskap som är vetenskapligt prövad är grunden i utbildningen. Lärare ska var skolad i den disciplin de undervisar.
  Ingen kvackning vara sig på ämnes- eller stadienivå. Ingen alternativ teori som sann!
 3. Kunskap byggs hierarkiskt.
  Det är grunder för vidare lärande som läggs först, baskunskaper är essentiella för att kunna angripa kunskapen på mer avancerade nivåer och sätt. De egenskaper som många debattörer idag tror är viktiga i framtiden, kan inte bytas ut mot grundkunskaper idag. Egenskaperna måste istället bygga på goda grundkunskaper från idag för att kunna nyttjas i en framtid.
 4. Professionella lärare väljer fritt metod och innehåll för bäst kunskapsutveckling efter situation.
  Inga trender eller politiker kan bestämma hur lärare väljer att undervisa i en specifik situation. Ej heller lokalpolitisk färgning eller budgetram ska hindra en god kunskapsutveckling. Läraren är suverän.
 5. Organisationen av skolan ska svara mot kraven ovan.
  Lärare måste få fokusera på huvuduppdraget, kanske ska de mjuka värdena i läroplanerna skötas av annan personal. Byggnader och organisation måste svara mot den variation av metoder en lärare behöver för en god kunskapsutveckling.

Detta är LRr:s åsikt och ingen annans(exempelvis LRs). LRr vill endast, då det kan saknas ibland, uttrycka en samlad syn på vilka kriterier som krävs för en professionell kunskapssyn.
Något förmätet kan tyckas, men men!