onsdag 16 februari 2011

Svensk skola på ett sluttande plan - Debatt - UNT.se

Svensk skola på ett sluttande plan - Debatt - UNT.se
Tycker nog att Mihai uttrycker några av problemen väl!

Undrar om det politiska ansvaret står lika klart för alla som läser detta? Om inte politikerna avsätter pengar till skola och lärarlöner kommer inte tjänstemännen att göra ngt, det måste finnas en politisk vilja till materiell aktion. Inte bara fint prat!

söndag 13 februari 2011

Duktiga flickor och busiga pojkar!

Lärarnas tidning(lf) jämför nationella prov och slutbetyg och konstaterar genusskillnad! Artikeln finns här! LR lämnar ett pressmeddelande här!

Båda går lite i fällan!!!
Det är ju ingen nyhet att flickor får högre betyg än pojkar i skolan! Att det skär rakt igenom hela utbildningsspektrat är också känt. Att skillnaden är större i betyg än på nationella prov(men ändå likartad), vilka utgör en del av betygsunderlaget indikerar väl endast att de fungerar som en bra prognos! Varefter flickor lyckas vara bra på resterande moment medan killarna inte klarar det, varför skillnaden växer!

Gammal skolverksrapport här!

Alternativet är att det sätts fel betyg av lärarna, utom i idrott och hälsa för där har killarna bäst betyg! Aningen underlig vändning!

En annan rolig tvist i skolverksrapporten ovan, är könsaspekten på de anställda i skolan, den dementeras visserligen när det gäller lärare men ses som outredd när det gäller den 50 procentliga ökningen av kvinnliga skolledare!!
Här skulle man kunna fråga sig om antalet rektorer på högstadium och gymnasium med förskolelärarexamen har ökat och hur det påverkat, om man vore LR-retoriker!!

lördag 12 februari 2011

Kommunaliseringens rätta ansikte!

I ett "paper" av Johanna Ringarp kan man skönja de egentliga drivmedlen till decentraliseringsviljan visavi skolan. Den vetgirige finner hennes "paper" här!
Även LRs presstalesman Zoran Alagic bloggar om detta(där för övrigt LRr klistrat in denna kommentar) här.

Det har hävdats förut, men sägs återigen Tatcherismen och neoliberalismen har vunnit! Varför lät man det gå käpprätt åt h-e?
Ja, helt oskyldiga är naturligtvis inte dåtidens aktörer, med grumliga liberala grundinställningar, men dagens debattörer i frågan kan inte heller sägas vara fria från ansvar så länge de inte klarar att se liberalismens skuld till detta. För nedmonteringen av villkoren har fortgått och fortgår idag ute i kommunerna, ivrigt påhejad av individer med dolda neoliberala agendor. Profitörerna är allt från individer med intressen i utbildningskoncerner till politiska partier som ser ekonomisk försörjning och karriärvägar i kommunal utbildningspolitik. Marknaden är skolan, som sugs ut i sann Tatcheristisk anda, där osäkra villkor och låg lön garanterar snabb vinst och lite motstånd!!
Att kräva likvärdig utbildning är i sammanhanget flum, det är likvärdiga villkor vi ska ha!
Att kräva utredning av effekter av kommunaliseringen är flum det är återupprättelse vi ska ha!