söndag 23 januari 2011

Vad väljs i Gy och varför

DN skriver att åk 9 elever väljer teoretiska program för att gardera sig här! Att eleven själv måste läsa upp högskolebehörighet har spridit sig och flera elever skräms till teoretiska utbildningar för att inte gå miste om behörigheten. De praktiska programmen göre sig icke besvär!

Är det så? LRr har hört om praktiska program som kommer att tvinga sina elever att läsa in behörigheten med de valmöjligheter som finns för eleven. Det rör sig naturligtvis om de "fina" utbildningarna som Bygg, knappast genomförbart i Hotell och restaurang!
Återigen formerar sig alltså utbildningsanstalterna utifrån ett reproducerande av samhällsordningen!

Är det inte bra då att de som vill läser teoretiska program? Nja, det ser inte ut som om det är av egen vilja. Det ser mer ut som om många känner sig tvingade att läsa ngt de inte har lust, kapacitet eller mognad att läsa. Det kan bara sluta på ett sätt, ökat antal drop-outs från skolan!

Vad behövs då? Enligt LRr:s enkla åsikt bör det satsa ordentligt på komvux nu. Det är oerhört viktigt för ett demokratiskt samhälle att alla får chansen att gå så långt som de vill. Därför ska de som väljer praktiska program inte tvingas/behöva läsa in högskolebehörighet parallellt med sin praktiska utbildning, utan det ska vara legitimt och möjligt att läsa in den på komvux när andan faller på! Dessutom måste den riskerade horden av drop-outs ha möjlighet att läsa in det de lurades bort från, så förmodligen även yrkeskomvux!

lördag 22 januari 2011

En skola för alla!?!

Intressant frågeställning av neurologer på SVDs brännpunkt här!

En viktig aspekt som en del tangerar är naturligtvis självkänslan. De som placerades i högstadiernas arbetsvarianter på 70-talet, hade väl möjligen sin statuspeak ungefär i åk 8! Var är de nu, vilka kamrater har de kvar från ungdomen, vad hade de för utvecklingsmöjligheter? Däremot inget ont i att uppvärdera praktiska kunskaper, men det krävs nog lite mer än att återinföra utökad praktik för problemungdomar.
Antagligen behövs det en ökad lärarresurs i skolan, både fler lärare som mer tid för undervisning för varje lärare. Men också en bredare bildningssyn än dagens, där inte bara utbildningsspåret skola-gymnasium-högskoleutbildning är den allenarådande(med kapitalvärde i Bourdieusk språkbruk).
Inför Gy 11 sliter exempelvis de flesta praktiska program ändå sitt hår för att deras elever ska kunna få högskolebehörighet. Samma elever kommer således hamna i en egen grupp även i Gy 11, där det "fina" är att skaffa sig en högskolebehörighet. Åtminstone är det signalen i från lärare och utbildningsanstalt!

fredag 21 januari 2011

Metta vill att LR blir större!

Länk till pressmeddelandet här!
Att LR ansluter lärare och SYV är nog känt. Att lf ansluter kreti och pleti är ju också bekant. Att LR anser att de som omfattas av LRs ”inträdeskrav” också ska vara med i LR, är inte heller förvånande.
Däremot är frågan om det är ”bra för lärarkåren”(sic!) att vara med i LR under rådande omständigheter?
Exempelvis kan vi diskutera om meningen med anslutning är att ändå utelämnas till ett samtal med rektor som konstituerar de arbetsvillkor som ska gälla för den enskilda arbetstagaren. Ska löneutvecklingen bero på hur pass ”lojal” man är på arbetsplatsen?
LR har taktiskt lagt sig på en nivå som i mångt och mycket ligger nära arbetsgivarens utvecklingsplaner för svensk skola ända sedan 90-talet, i hopp om att kunna krama ut några reella löneökningar. Detta har lett till att villkoren drastiskt försämrats och lönen är erbarmligt låg!(Arbetsgivaren har egentligen inte velat höja ngn annan kvalitet än den ekonomiska, schh!! Säg inte det till någon, de vet det inte)
Denna taktik har beredvilligt understötts av fackliga representanter i förbundsråd och -styrelse, vilka har följt presidiernas ultimativa förslag varje gång det röstas om avtalsförslag i dessa församlingar. Samtidigt diskuterar medlemmar ute i kommunerna med arbetsgivaren om övertid på loven ingår i reglerad arbetstid eller inte!! Den som berättar för en nyutexaminerad hur en tjänst ser ut är arbetsgivaren, har vi den tilliten så att det är ok?
Såklart det inte är ok! LR måste börja agera som ett fackförbund som solidariskt försvarar medlemmarna mot arbetsgivarnas utsugningsiver. Det ska ske för medlemmarnas väl och ve, inte för att höja kvaliteten på undervisningen( det är om möjligt en bieffekt).
Det börjar med att i förbundsråd rösta mot arbetsgivarförslag och våga stå emot förbundsledningens vilja att inte ”bryta pakten” med lf, samt deras infantila försök att ”spela på samma planhalva” som arbetsgivaren för att ”vinna” respekt!
Om vi lyckas försvara och återupprätta de utbildade lärarnas och SYVarnas villkor och sätta stopp för arbetsgivarens rovdrift på arbetskraften i skolan, så kanske vi kan locka de som omfattas av våra ”intagningskrav”. Först då kan vi ”samla Sveriges hela lärarkår”(och SYV) i LR.
Så LR radicals råd lyder, till enskild medlem: -Fråga din representant i förbundsråd hur han/hon röstar i kritiska frågor. Byt ut dem som röstar fel!!!
Till förbundsrådsledamot: -Tänk så här innan du röstar: -Hur vill mina medlemmar på golvet att jag röstar!!!! Rösta så!!!